wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności
 

Polityka Prywatności firmy Kalendarz Fizjoterapeuty Marta Kuśnierz
Data ostatniej aktualizacji: 21 maja 2018 roku

 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi element polityki bezpieczeństwa danych osobowych firmy Kalendarz Fizjoterapeuty Marta Kuśnierz ul. 28 Lipca 1943 r. 44D2 30 - 233 Kraków realizującą projekt KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY (dalej: KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY ). Polityka Prywatności wyjaśnia:

I. Kim jest KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY
II. Jakie dane osobowe pozyskiwane są przez KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY
III. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych przez KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY, oraz udostępniania ich podmiotom trzecim
IV. Jakie są źródła pozyskania danych osobowych
V. Sposób zabezpieczenia danych zapobiegający naruszeniu przetwarzania danych
VI. Obowiązki podmiotów powierzających i otrzymujących od KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY dane osobowe osób trzecich
VII. Informację o prawach osób, których dane osobowe KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY przetwarza

 

I. Kim jest KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY

KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY to sklep internetowy istniejący pod domeną http://kalendarzfizjoteareputy.pl

KIM JESTEŚMY? Grupą kreatywnych fizjoterapeutów, która pracuje dla pacjentów, ale także dla fizjoterapeutów. CO ROBIMY? Planujemy, projektujemy, produkujemy produkty i gadżety, które ułatwią pracę i pomagają ją dobrze zorganizować. DLA KOGO? Dla zapracowanych bardziej i mniej rehabilitantów, osteopatów i masażystów. DLACZEGO? Bo wiemy, że fizjoterapeuci ciężko i długo pracują, czasem nie mając czasu na rzeczy przyziemne, dlatego pomagamy im zaoszczędzić czas, ułatwiać organizację pracy. Dbamy o to, żeby mieli z czego się napić kawy i w czym przynieść sobie obiad do pracy. Pracując w tej samej branży dokładnie wiemy, z czego korzysta rehabilitant na co dzień i czego może potrzebować. Projektujemy gadżety dedykowane specjalnie dla naszej grupy zawodowej, dzięki którym nie musimy być anonimowi. Możemy pochwalić się i być dumni z tego że jesteśmy fizjoterapeutami.

Dane kontaktowe
Kalendarz Fizjoterapeuty
Marta Kuśnierz
ul. 28 Lipca 1943r. 44D2
30 - 233 Kraków
email: kontakt@kalendarzfizjoterapeuty.pl
telefon: 608591107

 

II. Jakie dane osobowe pozyskiwane są przez KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY

KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY zbiera następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko – podczas składania Zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli wysłać Tobie Zamówienie oraz mieć możliwość kontaktu z Tobą,
 • Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego Produktu,
 • Nr telefonu – zdarza się, że dzwonimy w celu potwierdzenia Zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak Produktu w magazynie, jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie,
 • Adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Ciebie potwierdzenie złożenia Zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego Newslettera, będziemy również wysyłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu,
 • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Sklepu w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
 • Cookies – nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Sklepu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Sklepu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 

III. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych przez KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY

Powierzone Administratorowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

 • - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • - Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 922, ze zm.) - Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.) - Rozporządzeniu z dnia 29.04.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w tej części oświadczenia jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na przykład, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych w innych celach określonych w tej części, działamy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (np. świadcząc nasze usługi) lub zgody, w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe osób odwiedzających nasze strony przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwrócono się do osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzane przez nas dane osobowe są przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych). Dane osobowe zebrane za pośrednictwem stron internetowych przechowujemy tak długo jak to konieczne (np. przez okres naszej relacji z daną osobą).

 

Do przetwarzania danych KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY zobligowany jest na mocy przepisów prawa, w pozostałych przypadkach podanie ich jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane przez KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY służą głównie do kontaktów w celu prowadzenia regularnych działań biznesowych, stanowiących przedmiot działalności KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY.

Na regularne działania biznesowe prowadzone przez KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY składają się między innymi:

 • przesyłanie oferty handlowej KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY
 • kontakt w celu wykonania umowy na dostawę produktów z oferty KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY
 • marketing własny
 • przetwarzanie wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w tym podatkowych, celnych,
 • udostępnianie danych ww. podmiotom trzecim w celu realizacji umów
 • dochodzenie i egzekucja roszczeń

 

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim następuje wyłącznie w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym uzyskania cen specjalnych, wsparcia posprzedażowego, realizacji gwarancji, zapewnienie aktualizacji i odnowień.

KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY może być zmuszony przez obiektywne warunki o charakterze ekonomicznym, prawnym lub technicznym do udostępnienia danych osobowych swoim dostawcom w celu:

 1. uzyskania specjalnego rabatu
 2. procesowania zamówienia

 

Nadto KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY jest zmuszony przez obiektywne warunki o charakterze technicznym do przechowywania pozyskanych danych osobowych w celu:

1. realizacji usług gwarancyjnych w tym:

i. śledzenia i odbioru przesyłki

ii. ew. kontaktu z nadawcą (nabywcą lub pośrednikiem) w celu wyjaśnienia ew. wątpliwości

iii. nadania przesyłki zwrotnej

Mając na uwadze powyższe, KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY wywodzi uzasadniony interes prawny do przetwarzania danych osobowych zgodnie wymogami RODO, oraz

 1. zobowiązuje się do nierozszerzania przyjętych ww. kryteriów bez uzyskania wcześniejszej zgody właścicieli danych
 2. uwzględnia i szanuje prawa właścicieli danych zgodnie zobowiązującymi normami prawnymi w szczególności w obszarach:
 • ochrony danych i ograniczania dostępu do nich wyłącznie dla osób upoważnionych
 • przekazywania danych podmiotom trzecim,
 • braku profilowania
 • braku przetwarzania danych wrażliwych
 • tam, gdzie to je uzasadnione technicznie i ekonomicznie oraz dozwolone prawnie stosowania pseudonimizacji
 • notyfikacji o pozyskanych danych zgodnie art. 14 pkt 3b RODO

3. przyjmuje związaną z tym odpowiedzialność, w tym także dotyczącą ew. wycieku takich danych oraz odpowiedzialności cywilnej i administracyjnej

Jeżeli KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY będzie musiał przetwarzać dane osobowe w jakichkolwiek innych celach - każdorazowo przetwarzanie zostanie poprzedzone uzyskaniem zgody. KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim w celach marketingowych.
 

IV. Jakie są źródła pozyskania danych osobowych

Podanie w/w danych jest konieczne w następujących przypadkach:

 • Dokonując zakupu w naszym Sklepie za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Sklepu Formularza zamówienia (Zamówienie bez logowania/rejestracji Konta) – po realizacji takiego Zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail). Pozostaje jedynie dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne,
 • Rejestracja w bazie Kupujących – jest dobrowolna. Przechowujemy podane przez Ciebie dane w naszej bazie, aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym Sklepie internetowym,
 • Subskrypcja Newslettera – jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem prowadzonego przez nas Newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.

 

V. Sposób zabezpieczenia danych zapobiegający naruszeniu przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane przez KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY przechowywane są na zabezpieczonych serwerach w Polsce. KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY wdrożył odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym lub bezprawnych przetwarzaniem, w tym utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej, dane przechowywane są w osobnych pomieszczeniach, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby, a w przypadku przetwarzania danych w pomieszczeniach do których dostęp ma większa liczba osób, dane przechowywane są w zamykanych szafach, do których klucze posiadają wyłącznie osobowy upoważnione do przetwarzania danych.

Dane osobowe w zależności od celu ich przetwarzania – przechowywane będą tylko tak długo, jak będzie to niezbędne do spełnienia celów określonych w tej Polityce Prywatności. W części przypadków przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania danych osobowych niż wynika to z umów, czy z ogólnych celów w jakich dane zostały powierzone do przetwarzania np. w celach podatkowych, rozliczeniowych lub w celu spełnienia innych prawnych wymogów oraz obowiązków - w takich przypadkach dane będą przechowywane przez okres wynikający z tych przepisów.
 

VI. Obowiązki podmiotów powierzających KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY dane osobowe osób trzecich

Powierzając, udostępniając do KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY, lub otrzymując od KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY dane osobowe do przetwarzania, podmiot trzeci zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszej polityki, oraz w zależności od celu w jakim dane osobowe zostają do KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY udostępnione, podmiot ten zobowiązuje się uzyskać wszelkie prawem wymagane zgody podmiotów, których dane dotyczą, w tym ale nie wyłącznie na przekazanie tych danych do KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY z prawem udostępnienia tych danych podmiotom trzecim w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. Mając na uwadze fakt, iż w określonych przypadkach KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY może udostępnić dane osobowe podmiotowi trzeciemu, podmiot trzeci zobowiązuje się stosować do poniższych obowiązków, niezależnie od faktu czy występuje jako podmiot powierzający czy jako podmiot, któremu KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY powierzył lub udostępnił dane do przetwarzania.

Z chwilą przekazania do KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY danych osobowych lub uzyskania danych od KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY podmiot trzeci potwierdza, iż przyjmuje na siebie i zwolni KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z braku uzyskania przez podmiot trzeci odpowiednich zgód osób, których dane dotyczą,
a w przypadku nałożenia na KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY kary administracyjnej lub obowiązku zapłaty odszkodowania, podmiot ten zobowiązuje się na pierwsze wezwanie KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY zapłacić kwotę równą nałożonej karze i/lub odszkodowaniu.

Powierzający, zobowiązuje się w szczególności, ale nie wyłącznie do:

 1. Powierzania danych osobowych do przetwarzania na zasadach określonych w Polityce Prywatności, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z RODO w szczególności z art. 28, oraz powiązanych z nim powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 2. Przetwarzania danych wyłącznie w celu realizacji współpracy, przez okres trwania współpracy i ew. zabezpieczania roszczeń z niej wynikających, chyba że okres przechowywania danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Wykorzystania powierzonych mu przez KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych w momencie przekazania danych osobowych lub w terminie późniejszym, po uprzedniej akceptacji ze strony KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY.
 4. Zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód uprawniających do udostępnienia KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY danych osobowych celem dokonania dalszego powierzenia na rzecz podmiotów trzecich. W przypadku gdy dla właściwej realizacji zobowiązań wynikających ze współpracy konieczne będzie dokonanie dalszego powierzenia przez  KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY, podmiot trzeci oświadcza, że KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY może tego dokonać, oraz gwarantuje iż ma prawo w tym celu udostępnić dane osobowe do KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY, i że w zakresie tych danych podmiot trzeci uważany jest za Administratora i wykonuje obowiązki określone w art. 12, 13 i 14 RODO. O ile na KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY ciąży obowiązek informacyjny wynikający z RODO, Strony umawiają się iż obowiązki te będą wykonywane przez podmiot trzeci, i podmiot trzeci ponosi pełną odpowiedzialność wobec KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY za prawidłową realizację tych obowiązków, oraz odpowiada bez ograniczeń za ew. szkodę poniesioną przez KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY z tytułu nieprawidłowego wykonania tych obowiązków.
 1. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych, podmiot trzeci ma obowiązek usunąć lub zwrócić KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY – zależnie od decyzji KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY – wszelkie dane osobowe, które zostały mu powierzone, jak również usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przetwarzanie będzie niezbędne ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lub w celach ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
 

VII. Informację o prawach osób, których dane osobowe przetwarza

KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY zapewnia realizację następujących praw przysługujących osobom, których dane osobowe są przetwarzane:

 1. prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych
 2. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych
 3. prawo do sprostowania danych
 4. prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 5. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 6. prawo do przenoszenia danych
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 8. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 9. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
 10. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl